Muslim Pro - Panduan Pengguna

Online Support for the Muslim Pro mobile app

Dasar Privasi

Muslim_Pro_Shadow_WithText-01__1_.png

Dasar Privasi Muslim Pro

Terima kasih atas sokongan berterusan anda terhadap Muslim Pro (“Aplikasi”). Kami sentiasa berusaha untuk menaiktaraf Aplikasi untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan memastikan ia relevan untuk Ummah. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana maklumat anda dilindungi ketika kami mengumpul, memproses, mendedah dan mengguna maklumat peribadi anda.

Policy_icons-03.png

Dasar Privasi ini terkini pada: 24 Mac 2021

Privasi anda penting bagi kami

Muslim Pro (“kami”) komited untuk melindungi privasi pengguna-pengguna Aplikasi (“anda”).

Muslim Pro diterbitkan oleh Bitsmedia Pte Ltd, dengan alamat berdaftar di 1 Grange Road, Orchard Building # 12-05, Singapore 239693, yang berperanan sebagai pengawal data berkenaan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi (“Dasar”) ini menerangkan bagaimana maklumat anda dikumpul, diproses, didedahkan dan digunakan oleh Muslim Pro semasa anda menggunakan Aplikasi dan perkhidmatan yang kami sediakan.

 

Peraturan-Peraturan Terpakai

Dasar ini ada berdasarkan General Data Protection Regulation Kesatuan Eropah bertarikh 27 April 2016 (“GDPR”), California Consumer Privacy Act (“CCPA”), dan Personal Data Protection Act 2012 Singapura. Secara kolektif, undang-undang tersebut akan disebut sebagai “Peraturan-Peraturan Terpakai”.

Dalam Dasar ini, "maklumat peribadi" merujuk kepada maklumat yang dianggap sebagai "data peribadi" atau "maklumat peribadi" (atau setara dengannya) di bawah Peraturan-Peraturan Terpakai dan termasuk maklumat yang anda berikan kepada kami semasa anda menggunakan Aplikasi dan perkhidmatan yang berkaitan.

Apabila anda menggunakan Aplikasi kami dan, tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Terpakai, anda mengesahkan bahawa anda bersetuju kepada pengumpulan, pemprosesan, pendedahan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Sekiranya Peraturan-Peraturan Terpakai menetapkan bahawa persetujuan anda harus diperoleh dengan cara yang lain, persetujuan anda akan diperolehi berdasarkan Peraturan-Peraturan Terpakai yang relevan.

Walaubagaimanapun, anda boleh menarik balik penerimaan dan persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data (PPD) kami di dpo@muslimpro.com. Namun begitu, anda mungkin tidak akan lagi dapat menggunakan beberapa ciri Aplikasi atau Aplikasi secara menyeluruh.

 

Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan

Sekiranya anda mempunyai akaun Muslim Pro, kami mengumpul, memproses, mendedah dan mengguna jenis maklumat peribadi seperti berikut, yang anda berikan atau sediakan kepada kami semasa anda menggunakan Aplikasi kami atau perkhidmatan tersedia melalui Aplikasi, termasuk, tidak terhad kepada:

 1. Maklumat yang anda muat naik ke atau masukkan di Aplikasi seperti nama, tarikh lahir, alamat e-mel, nombor telefon, dan gambar profil anda;

 2. Kegiatan pengguna anda, misalnya, carian Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang ditandakan; dan permintaan doa yang disiarkan atau dimaklumkan sebagai yang diminta;

 3. Pengubahsuaian yang anda buat pada tetapan anda;

 4. Maklumat peribadi yang anda berikan ke laman web pihak ketiga seperti Facebook, Apple atau akaun Google, ketika anda menggunakan laman-laman web tersebut untuk mendaftar, atau masuk ke akaun Muslim Pro anda.

Sama ada anda mempunyai akaun Muslim Pro atau tidak, kami juga boleh mengumpul, memproses, mendedah dan mengguna jenis maklumat peribadi berikut, berkaitan dengan peranti anda dan tetapan anda pada Aplikasi, termasuk, tidak terhad kepada:

 1. Maklumat peranti: pengeluar, model, sistem operasi dan versi peranti, dan versi Aplikasi.

 2. Aktiviti Aplikasi: pemasangan Aplikasi dengan jam pintar, tarikh pemasangan Aplikasi, tarikh penggunaan terakhir Aplikasi, bandar, negeri, negara, alamat IP, zon waktu, bahasa, dan ID "sekali sepemasangan Aplikasi" (yang kami jana semasa anda memasang Aplikasi dan yang kemudian dimusnahkan apabila Aplikasi dipadamkan daripada peranti anda); nama dan negara pengendali mudah alih anda, tempoh sesi, maklumat penggunaan ciri, dan status premium/percuma Aplikasi.

 3. Maklumat lokasi solat: Tatkala anda menggunakan Aplikasi untuk mendapatkan waktu solat, kami perlu tahu lokasi anda melalui maklumat geolokasi anda – iaitu garis lintang, garis bujur dan ketinggian seperti yang disampaikan oleh peranti anda – atau bandar yang telah anda pilih secara manual.

  Sekiranya anda mempunyai akaun dengan kami, maklumat lokasi solat terkini anda akan diselaraskan pada semua peranti yang telah anda sambungkan ke akaun anda.

  Sekiranya anda tidak mempunyai akaun dengan kami, maklumat lokasi solat akan disimpan di dalam peranti anda dan tidak akan dihantar ke pelayan kami.

 4. Maklumat geolokasi lain: semasa anda menggunakan Aplikasi, beberapa ciri selain daripada Waktu Solat (seperti Kiblat, Tempat-Tempat Halal atau pencari Masjid) juga memerlukan maklumat geolokasi anda.

  Maklumat geolokasi tersebut akan sentiasa disimpan di dalam peranti anda. Maklumat tersebut akan dihantar ke pelayan kami apabila anda menggunakan ciri-ciri tersebut tetapi maklumat tersebut tidak akan disimpan.

 5. Analitik: Ini adalah maklumat yang diberikan oleh penyedia perkhidmatan analitik kami - Google Firebase, Google Analytics for Firebase dan Google Firebase Crashlytics.

 

Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda?

Muslim Pro mengumpul, memproses, dan menggunakan maklumat anda bagi tujuan melaksanakan tanggungjawab kontrak kami dengan anda, terutamanya untuk:

 1. memberikan akses serta membenarkan penggunaan Aplikasi anda dan/atau perkhidmatan yang tersedia di dalam Aplikasi.

 2. menyelaraskan tetapan Aplikasi anda, seperti maklumat lokasi terbaru anda, pada semua peranti yang terhubung dengan akaun anda.

 3. memaklumkan anda mengenai perubahan pada Aplikasi, seperti kemas kini perisian, perkhidmatan-perkhidmatan, dan untuk membalas pertanyaan anda.

 4. membenarkan pengendali mudah alih anda, Apple App Store atau Google Play Store untuk mengenakan bayaran kepada anda.

Muslim Pro, dengan sendiri atau dengan penggunaan kit pembangunan perisian (SDK) pihak ketiga, juga boleh mengumpul, memproses, mendedahkan dan menggunakan maklumat anda, untuk mencapai kepentingan sah kami, terutamanya untuk:

 1. mengkhususkan pengalaman Aplikasi untuk anda, misalnya, memaparkan kandungan yang sesuai dengan minat dan pilihan anda.

 2. memastikan anda melihat iklan-iklan yang paling relevan di Aplikasi.

 3. menjalankan penyelidikan, analisis, dan pembangunan, untuk memantau cara-cara anda menggunakan Aplikasi dan perkhidmatan yang tersedia melalui Aplikasi, untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda dan, menambah baik Aplikasi serta perkhidmatan kami.

Walaubagaimanapun, untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut, persetujuan anda mungkin perlu didapatkan terlebih dahulu selaras dengan kehendak peraturan-peraturan tertentu.

Akhir sekali, Muslim Pro juga mungkin mengumpulkan, memproses, mendedahkan dan menggunakan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang dan kewajiban-kewajiban kami, dan untuk tujuan lain yang akan dimaklumkan oleh Muslim Pro kepada anda.

 

Maklumat Peribadi Sensitif

Anda dimaklumkan bahawa, memandangkan Aplikasi ini bersifat keagamaan, kami mungkin mengumpulkan, secara inferens, maklumat peribadi sensitif mengenai anda, khususnya kepercayaan agama anda. Anda faham bahawa pengumpulan dan pemprosesan maklumat tersebut adalah berhubung secara intrinsik dengan penggunaan Aplikasi dan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda. Oleh itu, jika anda tidak setuju dengan pengumpulan maklumat peribadi sensitif tersebut, anda tidak akan dapat menggunakan Aplikasi ini.

 

Dengan siapa maklumat anda boleh dikongsi?

 1. Maklumat anda mungkin dikongsikan dengan: (i) penyedia perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan hosting seperti Google, (ii) rakan kongsi kami, seperti yang dinyatakan di bawah, (iii) peguam-peguam dan penasihat-penasihat kami, dan (iv) pihak-pihak berkuasa jika dikehendaki di bawah undang-undang, keputusan penghakiman atau pentadbiran.

  Anda boleh mendapatkan senarai lengkap rakan-rakan kongsi dan dasar privasi masing-masing di sini.

  Bagi pengguna-pengguna yang tinggal di dalam Kesatuan Eropah, sesetengah penyedia-penyedia perkhidmatan dan rakan-rakan kongsi kami yang menerima maklumat anda mungkin berada di luar Kesatuan Eropah. Kami akan mematuhi Peraturan-Peraturan Terpakai apabila kami memindahkan maklumat peribadi anda kepada penyedia-penyedia perkhidmatan dan rakan-rakan kongsi tersebut.

  Sebilangan rakan-rakan kongsi kami juga mungkin mengumpulkan data anda untuk tujuan mereka sendiri. Sila rujuk dasar privasi rakan-rakan kongsi tersebut untuk maklumat lebih lanjut.

 2. Semasa anda menggunakan ciri Komuniti, segelintir maklumat peribadi anda (seperti nama, negara serta bandar anda) mungkin dapat dilihat oleh pengguna-pengguna Aplikasi lain (jika anda memilih untuk menunjukkannya).

 3. Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi Google Maps: Kami menerapkan antara muka pengaturcaraan aplikasi Google Maps (“API”) untuk membantu anda menggunakan Aplikasi dan ciri-cirinya. API ini tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan Google dan Dasar Privasi Google, yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.

 

Berapa lama kami menyimpan maklumat anda?

Apabila anda mendaftarkan akaun di dalam Aplikasi, maklumat akaun anda, termasuk tetapan dan pilihan dalam Aplikasi, disimpan selama tempoh anda menggunakan Aplikasi, dan diarkibkan untuk jangka waktu yang selaras dengan had masa yang berkaitan.

Sekiranya akaun anda tidak aktif selama dua tahun, anda akan mendapat makluman untuk memastikan sama ada anda ingin mengekalkan akaun anda. Kami akan memadamkan maklumat peribadi anda sekiranya anda tidak membalas dalam masa 14 hari.

Secara amnya, semua maklumat aktiviti akan dihapuskan selepas 13 bulan, melainkan jika kami dikehendaki di bawah undang-undang untuk menyimpan atau mengekalkan maklumat tersebut, atau maklumat aktiviti disimpan di luar jangka masa tersebut untuk diarkibkan bagi tujuan-tujuan khusus, terutamanya apabila terdapat kemungkinan pertikaian.

Sekiranya anda mempunyai akaun dengan kami dan menggunakan ciri Waktu Solat, kami hanya akan menyimpan maklumat lokasi solat terkini anda untuk menyelaraskannya dengan peranti-peranti yang telah anda sambungkan ke akaun Muslim Pro anda. Kami akan memadamkan semua maklumat lokasi solat sebelumnya.

Kami tidak menyimpan maklumat lokasi solat anda sekiranya anda tidak mendaftarkan akaun dengan kami.

Kami tidak menyimpan maklumat geolokasi lain yang digunakan oleh ciri lain dalam Aplikasi seperti Kiblat, Tempat-Tempat Halal atau pencari Masjid.

 

Bagaimana kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk melindungi dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan maklumat peribadi anda. Kami akan buat yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, tetapi kami tidak boleh menjamin keselamatan sepenuh maklumat yang dihantar melalui Internet.

 

Apa hak saya berkenaan pemprosesan maklumat saya?

Sesuai dengan Peraturan-Peraturan Terpakai, anda berhak untuk mengakses, memperbetul, menghapus, dan untuk meminta kebolehpindahan (portability) maklumat peribadi anda pada bila-bila masa.

Anda juga boleh meminta kami untuk mengekang, atau, dalam keadaan tertentu, membantah pemprosesan maklumat anda.

Pada bila-bila masa, anda juga boleh membantah pemprosesan maklumat anda untuk tujuan pemasaran, tanpa harus memberikan apa-apa alasan kepada kami.

Jika anda mahu, anda boleh berikan arahan kepada kami tentang cara pengurusan maklumat peribadi anda setelah anda meninggal dunia.

Pada bila-bila masa, anda boleh melaksanakan hak anda ke atas maklumat anda secara menghubungi pegawai perlindungan data kami di dpo@muslimpro.com.

Anda juga boleh mengajukan aduan kepada pihak berkuasa berwibawa perlindungan data di negara anda setiap kali anda menganggap bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda tidak mematuhi Peraturan-Peraturan Terpakai.

 

Pindaan Kepada Dasar Ini

Kami akan memaklumkan anda, melalui Aplikasi atau e-mel, jika kami membuat pindaan kepada Dasar ini. Anda boleh menolak sesuatu pindaan tetapi anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan beberapa ciri Aplikasi atau Aplikasi secara menyeluruh.

 

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar ini atau penggunaan maklumat peribadi anda, sila hubungi pegawai perlindungan data kami di dpo@muslimpro.com.

Ada soalan lagi? Serah permintaan

Still need help?

Ask the Community