0

setting solat dari jakim tidak sama dengan masjid berdekatan.

jadual solat apabila di setting automatic tidak sama dengan waktu solat di masjid berdekatan, seringkali kurang beberapa minit.

1 comment

Please sign in to leave a comment.